เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ เท่ากับท่านยอมรับการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านตามที่เราได้ระบุไว้ใน นโยบายคุกกี้.
จองทันที

คำสั่ง

Para saber qué es lo que tiene que hacer para llegar al hotel, puede pulsar la opción que más le interese de las tres que tiene arriba:

1.- Cómo llegar en coche al hotel.
2.- Cómo llegar en coche al Parking.
3.- Cómo llegar en tren, autobús o avión.

O, si lo prefiere, también puede pulsar el botón SIGUIENTE que verá a la derecha de este texto.